سرخط خبرها
خانه / ای تی اف ایران / رویدادها / توافق تاریخی ITF و WTF در 21آگوست 2014

توافق تاریخی ITF و WTF در 21آگوست 2014

مفاد توافق نامه :

 

با عنایت به اینکه ریشه های تکوان دو بی مانند و یگانه هستند و اینکه کلیه سازمانهای تکوان دو تا حدودی غیر قابل تفکیک هستند`   فدراسیون جهانی تکوان دو(  من بعد WTF  ) و فدراسیون بین المللی تکوان دو ( من بعد ITF ) در مورد اصول ذیل

بتفاهم میرسند:

  • ITF و WTF یکدیگر را برسمیت شناخته و بعنوان سازمانهای بین المللی تکوان دو برای یکدیگر احترام قائل هستند و با حسن نیت تلاش و همکاری مشترک خود را برای توسعه و گسترش هرچه بیشتر تکوان دو در جهان و نیز بازیهای المپیک بکار میگیرند.
  • بمنظور تفاهم مشترک و دوجانبه و اتحاد دو نهاد; WTF و ITF به رقیبان و شرکت کنندگان هر دو فدراسیون اجازه خواهند داد که متقابلا در مسابقات قهرمانی و رویدادهای ورزشی که به میزبانی هر دو فدراسیون برگزار خواهد شد و بر اساس قوانین رقابتی هر کدام از فدراسیونها شرکت کنند.
  • WTF و ITF  تلاش خواهند کرد که موقعیتها و فرصتهایی را برای آنکه شرکت کنندگان ITF  در بازیهای المپیک که ریو 2016 نزدیکترین زمان آن است شرکت ;فراهم آورند .
  • WTF و ITF تیمهای نمایشی تکوان -دو خود شامل شرکت کنندگانی از ملیتهای مختلف را تشکیل خواهند دادو تکوان – دو و فعالیتهای آنرا در سراسر جهان با تورهای بین المللی خود من جمله در بخشهای شمالی و جنوبی کره , بعنوان سرزمین مادری و مهد تکوان دو بر اساس برنامه زمانبندی و شرایط مشخص شده , ارتقاء و اشاعه خواهند داد .

 

 

از طرف فدراسیون جهانی تکواندو

رئیس فدراسیون آقای دکتر  چو جانگ وون

 

از طرف فدراسیون بین المللی تکوان-دو

رئیس فدراسیون  دکتر چانگ اونگ

 

این سند همکاری مورخ 21 آگوست 2014 در نانجینگ چین با حضور دکتر توماس باخ ریاست IOC به امضا رسید