سرخط خبرها
خانه / ای تی اف ایران / ساختار سازمانی / مسئولین رسمی ای تی اف ایران

مسئولین رسمی ای تی اف ایران

استاد مهندس حسین فرید صباغ رئیس و نماینده رسمی ITF در ایران
استاد حمید رضا مدنی نایب رئیس ITF ایران
دکتر فداحسین مالکی ریاست افتخاری ITF در ایران
استاد ابوالفضل یزدانیان تهرانی ریاست کمیته مسابقات و لیگ ITF
استاد امیر مقصودی - ریاست صدور احکام ITF
استاد خلیل قاسمی ریاست کمیته حقوقی ITF
استاد فرشاد بهرامی دبیر کل ITF ایران
استاد مهدی ابراهیمی ریاست کمیته آموزش و مربیان ITF
استاد حسین سجده ریاست کمیته فنی ITF
استاد داوود ورطوری ریاست کمیته پیشکسوتان ITF
استاد مصطفی راسخ ریاست کمیته آزمون ITF ایران
استاد رضا سیفی ریاست کمیته ورزشکاران و کمیته اخلاق و نظارت بر قوانینITFایران
استاد محمد رضا فرحبخش ریاست کمیته داوران ITF ایران
مهندس حسن غمگسار مشاور اقتصادی و بازرگانی ITF ایران
سید سهیل فاضلی مسئول کمیته آنتی دوپینگ
استاد غلامرضا عربیان مدیرکل روابط عمومی ای تی اف ایران