سرخط خبرها
خانه / ...... / اساسنامه تشکیل پایگاه داده های جامع ITF یا ITF DB

اساسنامه تشکیل پایگاه داده های جامع ITF یا ITF DB

            

 

 

  فدراسیون بین المللی تکواندو ITF

 

از: هیئت اجرایی ITF     
به: نمایندگان کشوری    
         
هجدهم سپتامبر 2020      

نمایندگان کشوری ITF گرامی،     
اساتیدِ اعظم، اساتید و آموزگاران گرامی،
       

پیش از هرچیز برای شما و همینطور برای خانوادۀ شما دعا می کنیم و آرزو داریم که از پاندمیِ کروناویروس در امان مانده و سلامت باشید و مضافا با معنویتِ نیرومندِ خاصِ تکواندو بر این چالش غیرمنتظره  که در این برهۀ ناگوار با آن مواجه شده ایم فائق آیید.       

در اینجا، هیئت اجرایی ITF، چنان که در ادامه خواهد آمد، شما را از تصمیمش برای حرفه ای کردن و پویا سازیِ هرچه بیشترِ روند اجرایی و مدیریتی اش آگاه می سازد که با هدف برآورده ساختن نیازها و ملزومات دنیای مدرن کنونی صورت گرفته است، تصمیماتی که عمل به آنها برای تمامی اعضاء وابستۀ نمایندگان کشوری الزامی و لازم الاجرا است.

اساس نامۀ رسمیِ آنلاین ITF یا پایگاه داده های جامع (ITF DB)

-زیرساختِ دیچیتالیِ ITF متشکل از اساسنامۀ رسمیِ آنلاین ITF مجهز به پایگاهِ دادۀ جامع(ITF DB)، بخشی از ITF بشمار می آید.  

-پلتفرم های رسمیِ آنلاین ITF مجهز به پایگاه دادۀ جامع(ITF DB) مستقیما توسط مقامات رسمیِ دفتر مرکزی ITF اداره خواهد شد و از سوی تیمِ پلتفرم آنلاین ITF مورد حمایت  قرار خواهد گرفت.     

_برای حصول اطمینان از رعایت مقررات ITF موجود در پلتفرم رسمیِ آنلاین ITF مجهز به پایگاه دادۀ جامع(ITF DB) هریک از اعضاء نمایندگان کشوری و فدراسیون های قاره ای (CF) می باید از میان هیئت اجرایی خود یک مسؤل حفاظت از داده ها که مسلط به زبان انگلیسی باشد تعیین و منصوب کنند، کسی که در کشور یا حوزه شان مسؤل فعالیتهای مهمِ مربوط به پلتفرم رسمی آنلاین ITF مجهر به پایگاه دادۀ جامع باشد.      

-تمامی اعضاء فدراسیون های قاره ای، نمایندگان کشوریِ وابسته و باشگاهها/مدارس و اعضاء منفرد در حدود حقوق خویش که توسط حوزۀ مربوط به خود شامل محدودیتهایی می شوند به پلتفرم رسمی آنلاین مجهز به پایگاه دادۀ جامع ITF (ITF DB) دسترسی خواهند داشت و فعالیتها و پروفایلهای شخصی شان را روی پلتفرمی واحد اداره و مدیریت خواهند کرد تا به این ترتیب داده ها و فرایندهای پردازشی برای هماهنگی یکپارچه توسط دفتر مرکزی ITF همگی در یک مکان باشند.

-هر یک از اعضاء هیئت نمایندگان کشوری و فدراسیون های قاره ای موظف به اطاعت از همگی قوانین و مقرراتِ ناظر بر حفاظت از سوابق شخصی یا اطلاعات محرمانۀ هر یک از اعضاء است که از طریق پایگاه داده های ITF (ITF DB)  پرداخته می شود.ITF این حق را برای خود محفوظ می دارد که از هر یک از اعضاء نمایندگان کشوری و فدراسیون های قاره ای بخواهد که توافقات مربوط به حفاظت از داده ها را که ممکن است طی زمان دستخوش تغییر و دگرگونی هایی شوند به امضاء برسانند.  

مشخصات اصلیِ پلتفرم رسمی آنلاین مجهز به پایگاه دادۀ جامع.      

-ثبت جزئیات اطلاعات افراد در پایگاه داده های ITF .    

• پروفایل شخصی و شمارۀ شناسایی ITF (ITF ID).  
• گواهی نامۀ آموزش مجازیِ سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ و سوابق آزمایش.  
•سوابق ارتقاع کمربند رنگی.    
•سوابق ارتقاء دان.      
•وضعیت پایۀ آموزگاری  بین المللی.     
•وضعیت پایۀ داوری ملی و بین المللی(کلاس A یا کلاس B )   
• جوایز مربوط به رتبه بندی ITF و نشان ممتاز مربی گری.      
•جوایز مربوط به گواهی نامۀ ارتقاء افتخاری دان.
•لوح سپاس و وضعیت تجدید سالیانۀ آن.         
• تاریخ خدمت در فدراسیون قاره ای و هیئت نمایندگان کشوری در کسوت هایی نظیر رئیس، دبیرکل و غیره و همچنین کمیته های فرعی و کارگروه ها (کمیتۀ ویژه) که توسط ITF برپا شده اند.
•زمینۀ فعالیت (ورزشکار، مربی، داور، آموزگار و کمک آموزگار و غیره)     
•رساله و مقالات.       
•مقام پرفسوری یا دکتری.       

-سیستم زنده (مرسوم) و آنلاین مدیریت رخدادهای ITF   

•ارزیابی اعتبار رخدادها 
•ثبت نام و مدیریت آنلاین و زندۀ رخدادها       
•گزارش وقایع 
•رتبه بندی     
•آرشیو ویدیویی
•سیستم امتیازدهی الکترونیکِ پلاگین   [1]       
•سیستم های مدیریتی و دایرکتوری[2] زیرسازمانی فدراسیون های قاره ای و نمایندگان کشوری      
•سیستم مدیریت باشگاه
•عرصۀ مجازی ITF برای رقابت های آنلاین      

-آکادمی ITF

•وبینارهای (سمینارهای) بین الملی      
•صدور گواهی نامه به صورت آنلاین    
•نام نویسی برای شرکت در سمینارها، دوره ها و اردوهای بین المللی ITF
•کلاسهای آنلاین اساتیدِ اعظم ITF     

-فروشگاه انترنتی ITF شامل کالاهای رسمی ITF 

شماره شناسایی ITF و شهریۀ عضویت سالانه در ITF

-به هر فردی که در پایگاه داده های ITF نام نویسی کندیک شمارۀ شناسایی اختصاصی (“ITF ID”) تعلق خواهد گرفت.         

-داشتن شمارۀ شناسایی ITF برای تمامی اعضاء منفرد ITF از کمربند سفید به بالا و یک یک اعضاء هیئت نمایندگان کشوری الزامی است.    
.a اعضاء فدراسیون قاره ای و نمایندگان کشوری توسط دفتر مرکزی ITF و تیم پلتفرم آنلاین ITF ثبت نام خواهند شد.
.b مدارس و باشگاهها و آموزگاران توسط نمایندگان وابستۀ کشوری (مشخصا توسط مسؤلان حفاظت از داده ها) ثبت نام خواهند شد.    

-برای این که هریک از اعضاء منفرد موفق به دریافت شمارۀ شناسایی الکترونیک ITF شود یکی از آموزگاران یا مأمور مسؤل پایگاه داده که از میان اعضاء هیئت نمایندگان کشوری انتخاب شده، یا یکی از مقامات مسؤل دفتر مرکزی ITF، باید از طریق پایگاه داده های ITF اقدام به پرکردن فرم ثبت نام آنلاین و ارسال آن کند.این فرم که نشان دهندۀ نوع عضویت است دربردارندۀ اطلاعات هر یک از متقاضیان است که شامل نام کامل، جنسیت، تاریخ تولد، آدرس ایمیل و اطلاعاتِ مربوط به باشگاه/مدرسه و آموزگار و وضعیت کنونی کمربند رنگی و دان می شود.   

-در آغاز نام نویسی، ثبت اطلاعات مربوط به سوابق ارتقاء کمربند رنگی/دان برای هر عضو اختیاری است و ثبت این اطلاعات در سیستم توسط آموزگار بستگی به صلاحدید او دارد.با این حال، در آینده، ارائۀ این اطلاعات ممکن است طبق بخشنامه ها و آیین نامه هایی از سوی ITF الزامی شود.    

-پس از نام نویسی، ثبت بموقعِ سوابق مربوط به ارتقاء کمربند رنگیِ هر یک از اعضاء الزامی خواهد بود و این کار مستقیما از وظایف آموزگاران یا مسؤلان مربوطۀ اعضاء هیئت نمایندگان کشوری است.

-به هر یک از آموزگاران این حق اختیاری اعطا خواهد شد که پس از ارائۀ سوابق مربوط به ارتقاء کمربند رنگی یا به روزرسانی اطلاعات مربوط به پایۀ کمربند رنگی شاگردان درپایگاه داده های ITF خواستار صدور گواهی نامۀ رسمی کمربند رنگی ITF برای هر یک از شاگردان شود و نسبت به دانلود آن اقدام کند.    

-هزینۀ دانلود گواهینامه های رسمی کمربند رنگی ITF برای هر یک از شاگردان 3 یورو است.آموزگار مجاز است از شاگردان بابت گواهینامۀ کمربند رنگی ITF اضافه بهایی معقول دریافت کند.       

-نام تمامی افراد (دارندگان کمربند رنگی و کمربند مشکی) برای ثبت شمارۀ شناسایی شخصی ITF آنها و مدرسه شان (صرف نظر از این که دارای لوح باشند یا خیر) از اول اکتبر 2020، کشور به کشور و دقیقا در تطابق با دستورالعمل ها و جدول برنامه هایی که توسط دفتر مرکزی ITF در اختیار هر یک از اعضاء وابستۀ هیئت نمایندگان کشوری قرار گرفته است، در پایگاه داده های ITF واقع در پلتفرم رسمی آنلاین ITF آغاز خواهد شد.   

-طی سی روز پس از ثبت نام، هر فرد ثبت نام شده می باید مبلغ ده یورو برای هزینۀ عضویت سالانه در ITF پرداخت کند تا شمارۀ شناسایی ITF اش را که هنگام ثبت نام صادر شده است فعال و معتبر باقی نگاه دارد.         

-اگر هزینۀ ده یورویی عضویت سالانه طی مدت سی روز پس از ثبت نام پرداخت نشود، شمارۀ شناسایی ITF غیر فعال خواهد شد و تا هنگامی که این هزینه پرداخت نشود قابل شناسایی نخواهد بود.       

-هزینۀ عضویت سالانه ITF که هنگام نام نویسی در سال 2020 توسط اعضاء پرداخت شده است برای سال 2021 نیز معتبر خواهد بود و محاسبه خواهد شد و پرداخت بعدی در ژانویۀ 2022 خواهد بود.     

-از سال 2021 به بعد، افرادی که فاقد شمارۀ شناسایی ITF معتبر باشند از حقوق و امتیازاتی که توسط ITF به اعضاء اش اعطا می شود مستثنی خواهد شد، من جمله از ارتقاء کمربندهای رنگی/دان، آموزگاری بین المللی، عنوان داور  ذی صلاح، ثبت باشگاه و مدرسه.همچنین از شرکت در هرگونه رخدادهای جهانی مربوط به تکواندو ITF از جمله رقابتهای قهرمانی جهانی و قاره ای محروم خواهد شد.       
نحوۀ توزیع هزینۀ عضویت سالانه در ITF   

از هزینۀ عضویت سالانهبه شرح زیر برای تأمین هزینه های گسترش و توسعۀ ITF در سطح جهان استفاده خواهد شد: 

▪برای همکاری هرچه نزدیکتر باIOC، [4]GAISF، [] و سایر سازمانهای ورزشی بین المللی.
▪برای ارائۀ مساعده به هیئت نمایندگان کشوری در مواقع ضروری و دشوار.        
▪برای براورده ساختن نیازهای خاص در فعالیتهای مربوط به ITF.   
▪برای تأسیس صندوق ITF و حمایت از پیشکسوتان و اساتید اعظم ITF که در شرایط بحرانی قرار گرفته اند.       
▪برای حمایت از تورهای جهانیِ تیم نمایش ITF تکواندو.    
▪برای نگهداشت و ارتقاء پایگاه داده های ITF.  
همانطور که استحضار دارید، این نخستین چالش و تلاش ITF برای ارتقاء وجهه خود به عنوان یکی از بهترین فدراسیون های بین المللی است.بنابراین تحقق این موضوع نیازمند توجهی ویژه و همکاری فعالانه از سوی تمامی اعضاء ITF است.          
از رؤسای فدراسیون های قاره ای و همینطور از از اعضاء هیئت اجرایی قویا و مؤکدا تقاضا می شود مطابق برنامه و در همکاری تنگاتنگ با هیئت نمایندگان وابستۀ کشوری، برای تحقق این هدف بلندپروازانه توجه خاص مبذول دارند و نقشی فعالانه ایفا کنند.         
برای اجرای صحیح و بی دردسر این پروژه، ITF آقای “آنتون آرچیپُف” را به عنوان مسؤل حفاظت از پایگاه داده های ITF و مسؤل اجرایی پلتفرم آنلاین ITF منصوب کرده است.               
       
برای جزئیات بیشتر لطفا به آیین نامۀ ITF که در پایگاه داده های ITF موجود است و همچنین پیوستی که به آن ضمیمه شده مراجعه فرمایید. 
پیشاپیش از همکاری و توجه شما سپاسگزاریم.   

هیئت اجرایی ITF    

  

[1]  پلاگین که گاهی افزونه ترجمه می شود یک کد نرم افزاری است که بر برنامه ای دیگر سوار می شود و آن را کامل تر می کند.  

[2]  واژۀ دایرکتوری در علوم رایانه اشاره به پوشه ای دارد که در یک رایانه  پوشه های دیگر را در خود جای داده است.

[3]  IOC مخفف International Olympic Committee یا “کمیتۀ بین المللی المپیک” است.

 

[4]  GAISF مخفف Global Association of International Sports Federations یا “انجمن جهانی فدراسیون ورزش های بین المللی” است.