سرخط خبرها
خانه / ...... / ITF و WT پیام آوران صلح در سازمان ملل متحد

ITF و WT پیام آوران صلح در سازمان ملل متحد

فدراسیونهای (  ITF)  و (  WT) در دفتر سازمان ملل متحد ترویج صلح را بنمایش گذاشتند.

ژنو  سوئیس (   12 آوریل 2019) فدراسیون بین المللی تکوان-دو (  ITF)  و فدراسیون جهانی تکواندو ( WT ) قدرت تکوان-دو را برای ترویج صلح در دفتر سازمان ملل متحد در شهر ژنو بنمایش گذاشتند.

این آخرین نمایش مشترک دو فدراسیون بود که بمناسبت بیست و پنجمین سالگرد ورود تکواندو به المپیک و همکاری رو به رشد بین ( ITF )  و (  WT)  در هفته گذشته جشن گرفته شد.

دفتر سازمان ملل در ژنو نماد وحدت همکاری و صلح بین المللی است . و این زمینه ای کامل  است برای پیام قوی که قدرت تکواندو را برای آموزش ارزشهایی که از حیطه ورزش فراتر رفته است را بنمایش میگذارد.

ژنرال مایکل مور مدیر اجرایی و سفیر دیپلماتیک  سازمان ملل در اینباره چنین گفت:

عملکردی که شاهد آن هستیم نشانه قدرت ورزش در پدیدآوردن صلح و آشتی , دوستی و هماهنگی است . ما فعالانه بدنبال راههایی برای همکاری با فدراسیونهای ورزشی بین المللی هستیم .

ما این کار را انجام میدهیم چرا که شاهد همکاریهای فدراسیونهای ورزشی و سازمانهای بین المللی هستیم. ورزش برای ارتقاء جوانان در تمامی جهان و انشار مفاهیم مندرج در منشور سازمان ملل مهم است .

دکتر  چوو چنین گفت :

امروز لحظه نمادین برای ورزش ما بود چرا که برای اولین بار بود که  ( ITF )  و ( WT )  در دفتر سازمان ملل به اجرای نمایش مشترک پرداختند.

این پیام قوی از صلح و همکاری ارسال میکند  . ما قوانین مختلفی داریم , ساختار سازمانی و تکنیکهای متفاوتی داریم اما رویداد امروز اثبات میکند که ما بسمت اتحاد حرکت میکنیم .

ری یونگ سان افزود:

  ( ITF )چندین بار در گدشته نمایشات مشترک را با (  WT)  هدایت کرده است . تکوان-دو میراث و افتخار بشر است  , زیرا که از اهداف آن سلامتی  صلح و عدالت بشریت است .امیدوارم این رویداد فرصتی باشد برای یکپارچی  تکوان- دو .

این رویداد تداوم توسعه تکوان- دو را تضمین میکند و ادامه راهیست که در المپیک زمستانی پیونگ چانگ ( 2018 ) شروع شده است.

پیش از این رویداد نمایش مشترک ( ITF ) و (  WT) در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ( 
WSIS ) با موضوع تکوان-دو برای صلح برگزار شد.

نمایشهای مشترک سه گانه بین ( ITF )  و ( WT )  از هفته گذشته در مورخ پنجم آوریل 2019 در وین اتریش دفتر مرکزی فدراسیون بین المللی تکوان-دو (  ITF)  شروع شد . نمایش بعدی در تاریخ 11  آوریل در موزه المپیک در شهر لوزان سوئیس با حضور و همکاری دکتر توماس باخ ریاست کمیته بین المللی المپیک برگزار شد.و رویداد امروز آخرین نمایش از این سری نمایشات سه گانه بود .