سرخط خبرها
خانه / ای تی اف ایران / ساختار سازمانی / مسئولین رسمی ای تی اف ایران

مسئولین رسمی ای تی اف ایران

استاد مهندس حسین فرید صباغ رئیس و نماینده رسمی ITF در ایران
استاد حمید رضا مدنی نایب رئیس ITF ایران
دکتر فداحسین مالکی ریاست افتخاری ITF در ایران
استاد ابوالفضل یزدانیان تهرانی ریاست کمیته مسابقات ITF
استاد امیر مقصودی - ریاست صدور احکام ITF
استاد رضا سیفی ریاست کمیته داوران ITF
استاد خلیل قاسمی ریاست کمیته حقوقی ITF
استاد فرشاد بهرامی دبیر کل ITF ایران