سرخط خبرها
خانه / ای تی اف ایران / ساختار سازمانی / مسئولین رسمی ای تی اف ایران

مسئولین رسمی ای تی اف ایران

استاد مهندس حسین فرید صباغ رئیس و نماینده رسمی ITF در ایران
استاد حمید رضا مدنی نایب رئیس ITF ایران
دکتر فداحسین مالکی ریاست افتخاری ITF در ایران
استاد ابوالفضل یزدانیان تهرانی ریاست کمیته مسابقات و لیگ ITF
استاد امیر مقصودی - ریاست صدور احکام ITF
استاد خلیل قاسمی ریاست کمیته حقوقی ITF
استاد فرشاد بهرامی دبیر کل ITF ایران
آقای امید مصفا ریاست کمیته روابط عمومی ITF
استاد مهدی ابراهیمی ریاست کمیته آموزش و مربیان ITF
استاد حسین سجده ریاست کمیته فنی ITF
استاد داوود ورطوری ریاست کمیته پیشکسوتان ITF
استاد مصطفی راسخ ریاست کمیته آزمون ITF ایران
استاد رضا سیفی ریاست کمیته ورزشکاران و کمیته اخلاق و نظارت بر قوانینITFایران
استاد محمد رضا فرحبخش ریاست کمیته داوران ITF ایران
مهندس حسن غمگسار مشاور اقتصادی و بازرگانی ITF ایران